Lindungi, Ya… Allah

Allah terangi jalanku
Kali ini benar nyata adanya
Aku merasakan, ini bukan angan belaka …
Allah Yang Maha Esa
Batin ini benar-benar berdosa, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemurah…
bukakan pintu bertobat
Kuasa-Mu segala-galanya, tiada menyamai segala baharu yang ada
Berilah perlindungan-Mu pada mereka ….
Bukakan petunjuk-Mu pada jalan yang diridho
Bagi hamba-Mu….

Iklan